Banbrytande

medicinsk forskning

Vill du veta mer?

Ny forskning påbörjas i april 2019

Milmed Unico har skrivit ännu ett forskningsavtal med Sapienza Universitetet i Rom där prover från en studie på möss vid Linnéuniversitet skall studeras av Sapienza.

Grupper av möss gavs:

1.Ingen motion 2. Endast motion 3. Motion + Milmed.

En del av mössen fick reserpin, andra inte i långvariga och upprepade mätningar. Därefter har sedan blodprover från hjärnan och muskelprover tagits och skickats för vidare studier till Dept. of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies Sapienza University of Rome. Ansvarig forskningsledare där är Professor Rita Businaro.

Under April månad 2019 påbörjas dessa studier som bl a omfattar:

– Markörer (BDNF) i mushjärnan och blod kontrolleras och därmed kan man få fram en restaurerings profil p.g.a Milmed i skadade hjärnor.
– Telomerer förkortas med stigande ålder vilket ger sjukdomar, dålig hälsa och snabbare åldrande. En förbättrad längd av telomerer i Milmeds kontrollgrupp ger bättre hälsa och längre liv.
– I balansen mellan cytokiner och myokiner kan man se en sänkning eller ökning och en ökning och därmed se en verkan till exempel mot cancer.