Banbrytande

medicinsk forskning

Vill du veta mer?

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på allmänna frågor om Milmed, både om användningen och om produkten.

– När du fått drycken, öpnna snarast flaskan och ställ den i kylen.
– Drick 100 ml per gång med 3 dagars mellanrum (2 ggr i veckan).
– Drick 30 min före matintag.
– Drycken bör vid intag vara rums-tempererad, rör om drycken försiktigt med en roterande rörelse så att bottensatsen blandas upp i drycken.
Kylvara: Förvaras svalt, helst kylskåpskall, högst +5C. Bör förvaras med lätt åtskruvad kork.

Milmed är ännu inte registrerad som medicin, men arbete med detta pågår. Idag är Milmed klassar som kosttillskott. Vi benämner Milmed som en ”informationsmedicin” och en förklaring till detta finns här:

Informationsmedicin
Hela det elektromagnetiska våglängdsspektrumet finns i rymden, men bara en del av det passerar atmosfären och når jordytan på grund av att de släcks ut. Spektrumet mellan 1-10 mm tillhör de våglängder som har svårt att nå jorden. Förmodligen har naturen valt denna våglängd som informationsbärare mellan levande celler för att kunna kommunicera utan yttre störning.

Millimetervågor som celler kommunicerar med är inte elektromagnetiska utan akust-elektriska. Det krävs mycket lite energi för att med hjälp av milimetervågor överföra information. När man tillför elektroniska millimetervågor utifrån med hjälp av speciell utrustning släcks de ut under det att millimetervågorna passerar huden (1/10mm). Den positiva effekten av denna påverkan kan man märka på andra områden långt ifrån behandlingsytan. Hur kan informationen nå andra områden utan att det finns ett inbyggt informationssystem mellan cellerna? Svaret är givetvis: Det finns ett inbyggt system. Det självreglerande systemet fungerar när organismen inte är försvagad. Så snart cellen kommer ur elektrisk symmetri skapas äggvitestrukturer på cellens membran som genererar akust-elektriska vågor och kommunikationen mellan andra celler påbörjas. Dessa strukturer fungerar som antenner och närliggande celler uppfattar signalerna och hjälper till att återställa balansen. När organismen är försvagad och det krävs yttre hjälp kan man tillföra informationen med hjälp av andra celler t.ex. jästceller som har behandlats så att de har färdigskapade äggvitestrukturer (antenner) och därmed genererar akust-elektriska svängningar som via det inbyggda informationssystemet kan överföras till andra celler och hjälpa till att återställa balansen. Detta sker med mycket liten energiförbrukning. (M. B. Golant)