Banbrytande

medicinsk forskning

Vill du veta mer?

Milmed en effektiv utmanare till Antihistaminer!

En artikel har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology and Allergy. Den handlar om en studie på Milmeds effekt hos personer med olika allergiska problem.

En patentansökan har lämnats in för en ny produkt som i studier visar positiva resultat mot allergiska problem. "Genombrott" Anti-allergiska effekter av Milmed. Den med millimeter-vågor behandlade jästen som har namnet Milmed, med anti-neurodegenerativa egenskaper, tillämpades nyligen för behandling av både pollen- och pälsdjursallergi i en tolv veckors kur med intag av dosen två gånger per vecka. Effekterna befanns vara markanta för att lindra obehag och problem för de tjugotvå personer som deltog i studien. 90% av deltagarna i studien blev helt eller delvis av med sina allergiska problem efter åtta veckors behandling.

Studien är grund för en patentansökan som lämnades in oktober 2019 av Milmed Unico, ett svenskt företag som har ett forskningsavtal med Sapienza Universitetet i Rom. Det finns sedan tidigare godkända patent för Milmed inom andra behandlingsområden. Produkten är unik då den inte innehåller några kemikalier och invitro studier genomförda hos Sapienza Universitetet 2018 inte visar någon toxicitet. I Sverige har mer än 300 personer använt Milmed utan några biverkningar och ytterligare 15 personer har efter studien provat Milmed med samma positiva resultat. En Fas 1b studie är planerad att starta upp under 2020.