Banbrytande

medicinsk forskning

Vill du veta mer?

Under träning skapar muskelceller produktion av Fibronectin typ III-domänhaltigt protein 5 (FNDC5) kodat av FNDC5-genen; Fndc5 är föregångaren till irisin, som släpps ut i blodomloppet och driver bildandet av brunt fett (bra). Både FNDC5 och Peroxisome proliferator-aktiverad receptor gamma coactivator 1-alfa (PGC-1a), som reglerar mitokondriell biogenes, är involverade i utvecklingen av neuroner. Både FNDC5 och irisin ökade produktionen och nivåerna av BDNF.

Behandling med Milmed

I bilden till vänster är mekanismen som beskriver hur produktionen och koncentrationen av BDNF initieras när skelettmusklerna är aktiverade, till exempel när våra försöks-möss springer i löphjulet. Milmeds hypotetiska roll är att fungera synergistiskt med träningspassessioner för att (1) "accelerera" hela processen med BDNF-produktion, och (2) att ge en "långvarig" effekt av varje 20 minuters körning session på biomarkörer av plasticitet. Enligt denna uppfattning skulle effekten av Milmed vara att förstärka produktionen av FNDC5 och PGC1a från musklerna. Detta kan testas direkt genom mätning av dessa proteiner i muskelvävnader hos möss i de olika grupperna. Analyser i både mus och humana populationer har visat att serumnivåerna av FNDC5 och irisin var signifikant högre hos yngre träningsaktiva individer än hos äldre, stillastående och fetlagda individer.