Banbrytande

medicinsk forskning

Vill du veta mer?

Studier vid behandling av trötthet, allmän hängighet, ständigt återkommande förkylningar och läkningsprocesser vid t ex operationsingrepp har givit mycket goda resultat.