Banbrytande

medicinsk forskning

Vill du veta mer?

Sex forskningsstudier vid Uppsala Universitet visar med hög signifikans att möss som fick Milmed i kombination med fysisk träning kan:

- skyddas mot Parkinson

- fullt återhämta sig från Parkinson

- fullt återställas från Parkinson

Professor Trevor Archer vid Göteborgs Universitet var forskningsledare och Docent Anders Fredriksson vid Uppsala Universitet har utfört försöken.

Vi har tillämpat en upprepad MPTP, DA neurotoxin, i en mus-modell av Parkinsons sjukdom och visat att kombinationen träning+Milmed (4 ggr per vecka) gav både protektiva och återställande av funktioner och DA-nivåer i de basala ganglierna. 

Träning skapar denna effekt: ↑ cAMP --→ ↑ PKA --→ ↑ CREB --→ ↑ BDNF

Det har visats att exercise+Milmed gav en utökning av BDNF i möss kortikala områden.